ไฮกุ-เมฆดำ

posted on 12 Nov 2011 03:29 by lileeldia in Aroma-of-thinking
 
 
 
ถึงเมฆดำลอยผ่าน
ท้องฟ้าก็เป็นอยู่เหมือนเดิม
ทำใจเหมือนท้องฟ้า
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ทำใจใ้หกว้าง ใช่ไหม?

#2 By NGLI2 on 2011-11-12 05:09