ไฮกุ-ก้อนหิน

posted on 14 Nov 2011 04:01 by lileeldia in Aroma-of-thinking
 
 
 
ก้อนหินคนละที่
บนทางเดินกับบนเจดีย์
เหยียบย่ำฤากราบไหว้
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet