ไฮกุ-ไร้เจ้าของ

posted on 17 Nov 2011 02:42 by lileeldia in Aroma-of-thinking
 
 
 
อันร่างกายของเรา 
ยังถูกเขาเอาไปเผาไฟ 
แร่ธาตุไร้เจ้าของ
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet