ไฮกุ-เหงา

posted on 19 Nov 2011 03:15 by lileeldia in Aroma-of-thinking
 
 
 
ความเหงาตัวน้อยนิด 
มีอิทธิฤทธิ์กัดกร่อนเลือดเนื้อ 
หัวใจสะท้านเทือน
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot!

ลมร้อน

แห่งความเหงา

ไม่ละลายbig smile
Hot! Hot!
เพราะความเหงา

#1 By NGLI2 on 2011-11-19 03:39