ไฮกุ-ใครชนะ

posted on 20 Nov 2011 19:53 by lileeldia in Aroma-of-thinking
 
 
 
ยังไม่เคยได้ยิน
มีใครชนะธรรมชาติ
แม้สงครามสุดท้าย
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet