ไฮกุ-ฤดู

posted on 23 Nov 2011 04:56 by lileeldia in Aroma-of-thinking
 
 
 
ความโกรธฤดูร้อน 
โลภเพลิดเพลินในละอองฝน 
หลงมืนมนเหน็บหนาว
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet