ไฮกุ-ร้อยปี

posted on 27 Nov 2011 04:15 by lileeldia in Aroma-of-thinking
 
 
 
อีกไม่เกินร้อยปี 
ที่ตรงนี้จะว่างจากเรา
เหลือเพียงความว่างเปล่า
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet