ไฮกุ-นำหน้า

posted on 29 Nov 2011 13:18 by lileeldia in Aroma-of-thinking
 
 
 
เพียงนำหน้าไปก่อน 
อีกไม่นานก็จะเป็นเรา 
หายจากโลกนี้ไป
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ชอบอ่านไฮกุconfused smile

#1 By Kanya on 2011-11-29 23:40