ไฮกุ-ใต้บัญชา

posted on 30 Nov 2011 16:33 by lileeldia in Aroma-of-thinking
 
 
 
หลงมืดมนเหน็บหนาว 
อยู่บนดวงดาวสีน้ำเงิน 
ใต้บัญชาแห่งกาลฯ
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet